Stock Clearance

B99STUD036

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 150 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

970 THB ฿ 970
630 THB ฿ 630 -35%

B99STUD037

ส้อมสำหรับทานปลา รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,225 THB ฿ 1,225
500 THB ฿ 500 -59%

B99STUD035

ชุดเซ็ต 2 ชิ้น รุ่น Mulberry Mirror ประกอบด้วย มีดและส้อมสำหรับทานปลา

790 THB ฿ 790
370 THB ฿ 370 -53%

B99STUD034

มีดทาเนย รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

780 THB ฿ 780
410 THB ฿ 410 -47%

B99STUD033

มีดสเต๊ก รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 245 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,300 THB ฿ 1,300
670 THB ฿ 670 -48%

B99STUD032

ช้อนกาแฟ รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 116 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

650 THB ฿ 650
350 THB ฿ 350 -46%

B99STUD031

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

720 THB ฿ 720
390 THB ฿ 390 -46%

B99STUD030

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

940 THB ฿ 940
500 THB ฿ 500 -47%

B99STUD029

ส้อมหลัก รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,160 THB ฿ 1,160
610 THB ฿ 610 -47%

B99STUD028

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Mulberry Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

990 THB ฿ 990
470 THB ฿ 470 -53%

B99STUD013

มีดทาเนย รุ่น Karri Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

760 THB ฿ 760
470 THB ฿ 470 -38%

B99STUD012

ช้อนชาด้ามยาว รุ่น Karri Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,210 THB ฿ 1,210
660 THB ฿ 660 -45%

B99STUD011

มีดสเต็ก รุ่น Karri Mirror ความยาว 250 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,270 THB ฿ 1,270
820 THB ฿ 820 -35%

B99STUD010

ช้อนกาแฟ รุ่น Karri Mirror ความยาว 116 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

640 THB ฿ 640
380 THB ฿ 380 -41%

B99STUD009

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Karri Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

670 THB ฿ 670
390 THB ฿ 390 -42%

B99STUD008

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Karri Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

880 THB ฿ 880
570 THB ฿ 570 -35%

B99STUD007

มีดสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Karri Mirror ความยาว 219 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

880 THB ฿ 880
630 THB ฿ 630 -28%

B99STUD006

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Karri Mirror ขนาด 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

880 THB ฿ 880
570 THB ฿ 570 -35%

B99STUD005

ช้อนซุป รุ่น Karri Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,090 THB ฿ 1,090
710 THB ฿ 710 -35%

B99STUD004

มีดหลักหรือมีดโต๊ะ รุ่น Karri Mirror ความยาว 245 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,090 THB ฿ 1,090
660 THB ฿ 660 -39%

B99STUD026

มีดทาเนย รุ่น Larch Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

670 THB ฿ 670
320 THB ฿ 320 -52%

B99STUD024

มีดสเต๊ก รุ่น Larch Mirror ความยาว 240 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

1,150 THB ฿ 1,150
450 THB ฿ 450 -61%

B99STUD023

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Larch Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

610 THB ฿ 610
270 THB ฿ 270 -56%

B99STUD022

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Larch Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

730 THB ฿ 730
330 THB ฿ 330 -55%

B99STUD021

มีดสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Larch Mirror ความยาว 212 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

730 THB ฿ 730
370 THB ฿ 370 -49%

B99STUD020

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Larch Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

730 THB ฿ 730
330 THB ฿ 330 -55%

B99STUD019

ช้อนซุป รุ่น Larch Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

850 THB ฿ 850
380 THB ฿ 380 -55%

B99STUD018

ส้อมหลัก รุ่น Larch Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

850 THB ฿ 850
380 THB ฿ 380 -55%

B99STUD017

มีด รุ่น Larch Mirror ความยาว 240 มม. เซ็ตละ 4 ชิ้น

850 THB ฿ 850
410 THB ฿ 410 -52%

B99STUD016

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Larch Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

670 THB ฿ 670
310 THB ฿ 310 -54%

B99STUD015

ชุดเซ็ต 7 ชิ้น รุ่น Larch Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก ช้อนซุป มีดทานอาหารเรียกน้ำย่อย ส้อมทานอาหารเรียกน้ำย่อย ช้อนทานขนม และช้อนชาสไตล์อังกฤษ

1,240 THB ฿ 1,240
790 THB ฿ 790 -36%

B99STUD002

ชุดเซ็ต 7 ชิ้น รุ่น Karri Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก ช้อนซุป มีดทานอาหารเรียกน้ำย่อย ส้อมทานอาหารเรียกน้ำย่อย ช้อนทานขนม และช้อนชาสไตล์อังกฤษ

1,570 THB ฿ 1,570
1,010 THB ฿ 1,010 -36%

B99STUD003

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Karri Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

670 THB ฿ 670
540 THB ฿ 540 -19%

P351014014

กล่องโพลีคาร์บอเนต | กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/4 (6 ชิ้น / ชุด)

1,980 THB ฿ 1,980
840 THB ฿ 840 -58%

P351013018

กล่องโพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/3 (6 ชิ้น / ชุด)

2,280 THB ฿ 2,280
1,980 THB ฿ 1,980 -13%

P351012017

กล่องโพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/2 (6 ชิ้น / ชุด)

3,000 THB ฿ 3,000
2,460 THB ฿ 2,460 -18%

P351011022

GN โพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร GN 1/1 (6 ชิ้น / ชุด)

4,860 THB ฿ 4,860
4,200 THB ฿ 4,200 -14%

B11OLIS067

GAS 2 BURNERS

50,000 THB ฿ 50,000
25,000 THB ฿ 25,000 -50%

B11OLIS341

GAS DEEP FAT FRYERS 1 HOLE

115,560 THB ฿ 115,560
57,780 THB ฿ 57,780 -50%

B11OLIS422

GAS GRIDDLE PLATES COUNTER

80,000 THB ฿ 80,000
40,000 THB ฿ 40,000 -50%

B35MANI257

ICE MACHINE

170,000 THB ฿ 170,000
85,000 THB ฿ 85,000 -50%

B11ROBA001

DEEP FAT FRYER, F28T

32,100 THB ฿ 32,100
16,050 THB ฿ 16,050 -50%

B11MBM0001

FEMD108L8SP.00L0 COMBI OVEN

121,340 THB ฿ 121,340
60,670 THB ฿ 60,670 -50%

B11KOLB015

SPEED OVEN.

183,830 THB ฿ 183,830
91,915 THB ฿ 91,915 -50%

B17KOLD004

OPEN REFRIGERATED CAKE DISPLAY

64,200 THB ฿ 64,200
32,100 THB ฿ 32,100 -50%

B11PREC006

BUILT-IN INDUCTION UNIT

62,000 THB ฿ 62,000
56,000 THB ฿ 56,000 -10%

B11ROLL042

FRYER TABLE TOP

10,500 THB ฿ 10,500
10,300 THB ฿ 10,300 -2%

B11ROLL033

DEEP FAT FRYER

14,500 THB ฿ 14,500
9,100 THB ฿ 9,100 -37%

B11PREC012

TABLE TOP INDUCTION

57,780 THB ฿ 57,780
49,220 THB ฿ 49,220 -15%

A16000200MK-38.1

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

7,200 THB ฿ 7,200
5,040 THB ฿ 5,040 -30%

A16000001MK-04

304 Stainless Steel

42,800 THB ฿ 42,800
29,960 THB ฿ 29,960 -30%

A1300036101

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

61,142.86 THB ฿ 61,142.86
42,800 THB ฿ 42,800 -30%

A13000277LBA-014

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

32,100 THB ฿ 32,100
19,260 THB ฿ 19,260 -40%

A13000193DDC-006

304 Stainless Steel

9,808.33 THB ฿ 9,808.33
5,885 THB ฿ 5,885 -40%

A10000213SV-03

304 Stainless Steel

48,333.33 THB ฿ 48,333.33
29,000 THB ฿ 29,000 -40%

A09000305MK-15

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

23,692.86 THB ฿ 23,692.86
16,585 THB ฿ 16,585 -30%

A14000072 LB-EQ-53R

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

30,571.43 THB ฿ 30,571.43
21,400 THB ฿ 21,400 -30%

A1300017802

304 Stainless Steel

8,214.29 THB ฿ 8,214.29
5,750 THB ฿ 5,750 -30%

ZF76409001

304 Stainless Steel

13,757.14 THB ฿ 13,757.14
9,630 THB ฿ 9,630 -30%

A1100037051

304 Stainless Steel

6,350 THB ฿ 6,350
5,980 THB ฿ 5,980 -6%

A1100016205.1

304 Stainless Steel

8,071.43 THB ฿ 8,071.43
5,650 THB ฿ 5,650 -30%

A12000201 RK-13

304 Stainless Steel

84,071.43 THB ฿ 84,071.43
58,850 THB ฿ 58,850 -30%

A12000065 MK-18

304 Stainless Steel

32,457.14 THB ฿ 32,457.14
22,720 THB ฿ 22,720 -30%

A12000065 MK-17

304 Stainless Steel

31,600 THB ฿ 31,600
22,120 THB ฿ 22,120 -30%

A11000245 BF-14

304 Stainless Steel

46,580 THB ฿ 46,580
32,600 THB ฿ 32,600 -30%

A09000419 BR-12

304 Stainless Steel

53,500 THB ฿ 53,500
37,450 THB ฿ 37,450 -30%

A08000443 SH-30

304 Stainless Steel

68,785.71 THB ฿ 68,785.71
48,150 THB ฿ 48,150 -30%

A06000416WA-01

304 Stainless Steel

32,715 THB ฿ 32,715
22,900 THB ฿ 22,900 -30%

A07000484 01

304 Stainless Steel

9,935.71 THB ฿ 9,935.71
6,955 THB ฿ 6,955 -30%

A07000001 MK-38.1

304 Stainless Steel

12,228.57 THB ฿ 12,228.57
8,560 THB ฿ 8,560 -30%

A07000001 MK-20.1

304 Stainless Steel

8,637.14 THB ฿ 8,637.14
6,046 THB ฿ 6,046 -30%

A07000001 MK-17

304 Stainless Steel

13,757.14 THB ฿ 13,757.14
9,630 THB ฿ 9,630 -30%

A07000001 MK-07

304 Stainless Steel

70,441.67 THB ฿ 70,441.67
42,265 THB ฿ 42,265 -40%

A07000557 BB-02

304 Stainless Steel

36,685.71 THB ฿ 36,685.71
25,680 THB ฿ 25,680 -30%

A0700029001

304 Stainless Steel

17,066.67 THB ฿ 17,066.67
10,240 THB ฿ 10,240 -40%

A08000235 RK-13

304 Stainless Steel

9,171.43 THB ฿ 9,171.43
6,420 THB ฿ 6,420 -30%

A04000216 TS-2244

304 Stainless Steel

29,807.14 THB ฿ 29,807.14
20,865 THB ฿ 20,865 -30%

A04000216MP-370

304 Stainless Steel

15,000 THB ฿ 15,000
8,025 THB ฿ 8,025 -47%

A04000216WH-2961

304 Stainless Steel

37,450 THB ฿ 37,450
26,215 THB ฿ 26,215 -30%
สินค้าหมด

A04000216 VP-243

304 Stainless Steel

32,991.67 THB ฿ 32,991.67
19,795 THB ฿ 19,795 -40%

A04000216 CK-7

304 Stainless Steel

81,171.43 THB ฿ 81,171.43
56,820 THB ฿ 56,820 -30%

A05000447 PA-22

304 Stainless Steel

39,742.86 THB ฿ 39,742.86
27,820 THB ฿ 27,820 -30%

A07000064 PV-23

304 Stainless Steel

4,585.71 THB ฿ 4,585.71
3,210 THB ฿ 3,210 -30%

A06000361 GD-06

304 Stainless Steel

14,371.43 THB ฿ 14,371.43
10,060 THB ฿ 10,060 -30%

F764023001

304 Stainless Steel

19,688 THB ฿ 19,688
9,844 THB ฿ 9,844 -50%

A04000216 CK-40

304 Stainless Steel

80,357.14 THB ฿ 80,357.14
56,250 THB ฿ 56,250 -30%

A04000216MP-222

304 Stainless Steel

18,357.14 THB ฿ 18,357.14
12,850 THB ฿ 12,850 -30%

A06000093 RE-1-07

304 Stainless Steel

22,600 THB ฿ 22,600
19,350 THB ฿ 19,350 -14%

F714111501

304 Stainless Steel

18,190 THB ฿ 18,190
9,095 THB ฿ 9,095 -50%

F764018002

304 Stainless Steel

14,266.67 THB ฿ 14,266.67
8,560 THB ฿ 8,560 -40%

A05000418 JB-10

304 Stainless Steel

85,600 THB ฿ 85,600
51,360 THB ฿ 51,360 -40%

A03000007 RK-02R1

304 Stainless Steel

9,171.43 THB ฿ 9,171.43
6,420 THB ฿ 6,420 -30%

A05000545 CL-08

304 Stainless Steel

16,814.29 THB ฿ 16,814.29
11,770 THB ฿ 11,770 -30%

A05000284 RK-01

304 Stainless Steel

43,900 THB ฿ 43,900
30,730 THB ฿ 30,730 -30%

A04000249 FC-34/1

304 Stainless Steel

6,114.29 THB ฿ 6,114.29
4,280 THB ฿ 4,280 -30%

A04000573 ZF35000001

304 Stainless Steel

11,914.29 THB ฿ 11,914.29
8,340 THB ฿ 8,340 -30%

A04000030 ZF12000002

304 Stainless Steel

137,316.67 THB ฿ 137,316.67
82,390 THB ฿ 82,390 -40%

A04000243 AR-75

304 Stainless Steel

35,000 THB ฿ 35,000
27,000 THB ฿ 27,000 -23%

A04000235 CAF-SK-016

304 Stainless Steel

13,910 THB ฿ 13,910
6,955 THB ฿ 6,955 -50%

A04000235 CAF-SK-093

304 Stainless Steel

10,700 THB ฿ 10,700
5,350 THB ฿ 5,350 -50%
Powered by MakeWebEasy.com
โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้คุกกี้ของเรา เราใช้คุกกี้เพียงเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้